Rimliga rälsen görs tillsammans

Kuvituskuva: graafinen elementti, jossa vaaleanvihreällä taustalla lukee moneen kertaan tummemman vihreillä tolppakirjaimilla kirjoitettu sana Itärata

Planeringen av Östbanan tar ett kliv från förplaneringsskedet mot en miljökonsekvensbedömning i slutet av januari. Det innebär samtidigt ett tätare förhållande till människorna bosatta i banans planeringsområde och till våra planeringspartners.

Vi vill vara en pålitlig, lättillgänglig och ansvarsfull partner. Samtidigt klarnar Östbanans varumärkesidentitet och utseende, webbplatsen förnyas för att bättre tjäna interaktion och projektets kommunikation. Vi öppnade också Östbanans Facebook-sidor, via vilka vi bjuder in människor till offentliga tillställningar och att delta i olika skeden av planeringen.

Målet med reformen har varit en tydligare, mer identifierbar och positiv identitet som beskriver Östbanans uppgift: Rimliga rälsen. Fungerande spårförbindelser till östra Finland stärker näringslivet, invånarnas rörlighet, säkerhet och uppnåendet av miljömålen.

Den 31 januari publicerar vi en utredning om Östbanans huvudriktning, där de preliminära linjedragningsalternativen för Östbanan mellan Flygbanan, Borgå och Kouvola framgår. Samma kväll ordnar vi ett webbevenemang där linjerna presenteras åskådligt på kartorna – välkommen att lyssna!

Vad tycker ni om Rimliga rälsen? Ska vi vara i kontakt? Ge respons, fråga och kontakta oss. Du kan till exempel börja med att bekanta dig med responsdelen på sidan Delta och påverka.