Rimliga rälsen

Vilken Östbana?

Östbanan förenar Borgå med huvudstadsregionen och för med sig mer direkta och snabbare spårförbindelser via Kouvola, Joensuu och Kuopio till hela Östra Finland. 2 miljoner finländare bor i banans influensområde, i sju landskap.

Fungerande spårförbindelser till östra Finland stärker näringslivet, invånarnas rörlighet, säkerhet och uppnåendet av miljömålen. Därför är Östbanan den Rimliga rälsen.

Var står man just nu?

Planeringsskedet för Östbanan tar cirka nio år. I planeringen beaktar vi människors mobilitet, boende och näringslivets behov samt klimat- och miljöaspekter, säkerhet och försörjningsberedskap. Som en del av planeringen granskar vi också förbindelserna med kontinentaleuropa och med järnvägarna som byggs i Baltikum.

Du kan bekanta dig närmare med hur planeringen framskrider och med utredningarna via länken nedan:

4/2025

Den preliminära utredningsplanen färdigställs

1/2028

Traficom beslutar om utredningsplanen

1/2039

Tågtrafiken på Östbanan skulle kunna inledas

Aktuellt