Valokuva tummahiuksisesta, silmälasipäisestä keski-ikäisestä naisesta, joka katsoo hymyillen kameraan

Delta i och påverka planeringen av Östbanan

Du kan delta i planeringen av Östbanan genom att ta ställning till banans planer, ge respons eller delta i invånarevenemang. Genom att framföra din åsikt har du möjlighet att påverka genomförandet av Östbanan. De bästa planerna uppstår när man arbetar tillsammans.

Planeringen av Östbanan tar totalt cirka nio år och under den tiden kommer det att finnas flera möjligheter att ge respons. Man kan ge respons på Östbanan under hela planeringen genom att kontakta oss per telefon, e-post, via responsblanketten eller via karttjänster som öppnas senare.

Förundersökning

I förundersökningsskedet vidtas inga åtgärder som direkt påverkar invånarna, fastigheterna eller till exempel naturen. Vi är ändå öppna för att höra respons redan under förundersökningsskedet.

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och naturutredningar

MKB-programmet läggs officiellt fram till påseende och i detta skede har medborgarna en första möjlighet att ge respons. Den egentliga MKB-beskrivningen läggs fram till påseende hösten 2025.

Utredningsplan

Offentliga tillställningar ordnas i anslutning till utredningsplanen och en responskanal inrättas där man under hela planeringsprocessen kan lämna in åsikter, kommentarer och förslag. Utredningsplanen för Östbanan läggs fram till påseende av Traficom innan beslutet om godkännande fattas. I detta skede kan man göra en anmärkning om utredningsplanen till Traficom.

Järnvägsplan

Det ordnas offentliga tillställningar om järnvägsplanen och en responskanal inrättas där man under hela planeringsprocessen kan lämna in åsikter, kommentarer och förslag. Traficom lägger fram järnvägsplanen till påseende innan beslutet om godkännande fattas och i detta skede kan man göra en anmärkning om järnvägsplanen till Traficom.

> Guide för Östbanans påverkan

Ge feedback eller fråga

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Hurdan respons vill du ge?
Mitt ärende gäller?
Jag vill bli kontaktad
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Du kan tillägga max. 3st (högst 5MB/st) filer i följande format: .png, .gif, .jpg, .jpeg, .tiff, doc, .docx .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf