Järnvägsplan

Utarbetandet av en järnvägsplan är detaljerad planering av banan i syfte att genomföra projektet. Ett järnvägsområde som behövs på basis av en lagakraftvunnen järnvägsplan tas i besittning för byggande av järnväg.

Järnvägsplanen motsvarar detaljplanens noggrannhetsnivå. I järnvägsplanen presenteras banans exakta läge och de områden som behövs för den. I järnvägsplanen anges de planerade planskilda korsningarna, plankorsningarna och trafikförbindelserna. Till planen ska en bedömning av järnvägens konsekvenser bifogas, och dessutom ska de åtgärder som behövs för att undvika eller minska de skadliga konsekvenserna av byggandet av banan eller järnvägstrafiken framföras.