Ilmakuvaa talvisesta suomalaismaisemasta: junarataa, autotietä, jäässä olevaa järveä ja lumisia puita pitkälle horisonttiin

Östbanan Ab

Vår uppgift är att planera en spårförbindelse som möjliggör snabb tågtrafik från Flygbanan via Borgå till Kouvola fram till byggskedet. Vi producerar information för att möjliggöra byggskedet och identifiera projektets konsekvenser.

Planering som uppgift

Östbanan Ab grundades år 2022. Våra ägare är finska staten (51 %) och representeras av kommunikationsministeriet samt 24 städer och kommuner från sju olika landskap.

Vi bygger alltså inte den kommande banan och driver inte trafiken på den, utan producerar information för att möjliggöra byggskedet och identifiera projektets konsekvenser. Vi är ett projektbolag vars uppgift är att planera banan.

Som ett bolag som ägs gemensamt av staten och kommunerna bygger vi ett aktivt partnerskap mellan olika aktörer. Vi arbetar målinriktat och lösningsorienterat samtidigt som vi skapar tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar.

Våra värderingar
Östbanans verksamhetskultur återspeglas genom våra värderingar, som är:

  • Förtroende
    Vi är en sakkunnig och pålitlig samarbetspartner.
  • Partnerskap
    Vi värdesätter alla våra intressentgrupper och diskuterar öppet vårt projekt.
  • Hållbarhet
    Vi fattar ansvarsfulla, kunskapsbaserade framtidslösningar.

EU-finansiering för planering och genomförande
Målet med vårt omsorgsfulla planeringsarbete är att säkerställa att Östbanan blir en del av det utvidgade TEN-T-stomnätet för trafiken som Europeiska kommissionen föreslagit. Det skulle möjliggöra en ansökan om betydande FSE-finansiering av EU (Connecting Europe Facility).

Planeringsskedet för Östbanan sträcker sig över regeringsperioderna och pågår i cirka nio år. Planeringskostnaderna för projektets första fem år har uppskattats till cirka 15 miljoner euro. Kostnadsberäkningen för genomförandet av Östbanan är 1,6–3,0 miljarder euro.