Valokuva toimistorakennuksesta hämärtyvässä talvi-illassa, etualalla tiilestä ja lasista rakennettu moderni rakennus ja taustalla lumisia puita ja oranssina hohtavaa taivasta

Planering

Östbanan ansvarar för banplaneringen fram till byggberedskapen. Planeringen tar totalt cirka nio år och framskrider stegvis.

Järnvägarna planeras för århundraden. Planeringen av Östbanan strävar efter att erbjuda heltäckande och högklassig information om banans konsekvenser, möjligheter och kostnader.

Östbanan håller för närvarande på att genomföra en miljökonsekvensbedömning (MKB). MKB-förfarandet granskar miljökonsekvenserna av Östbanan. Samtidigt utarbetas också en preliminär utredningsplan.

Planeringen av Östbanan görs tillsammans med flera planeringspartner, kommuner och städer samt andra intressentgrupper.

Östbanan planeras så att den kan genomföras före utgången av 2030-talet.

Tidslinje

2024
1/2024

Den fastighetsekonomiska analysen färdigställs

4/2024

Spårviddsutredningen inleds

4/2024

Kartläggningen av ekologiska kompensationsområden inleds

6/2024

Arkeologiska utredningar inleds

8/2024

Utredningen om höghastighetstågmateriel färdigställs

8/2024

Utredningen om närtågstrafiken färdigställs

8/2024

Spårviddsutredningen färdigställs

10/2024

Beskrivning av miljökonsekvensbedömning inleds

11/2024

Kartläggningen av ekologiska kompensationsområden färdigställs

12/2024

Naturundersökningar färdigställs

Se vanliga
frågor