Planering

Östbanan ansvarar för banplaneringen fram till byggberedskapen. Planeringen tar totalt cirka nio år och framskrider stegvis.

Järnvägarna planeras för århundraden. Planeringen av Östbanan strävar efter att erbjuda heltäckande och högklassig information om banans konsekvenser, möjligheter och kostnader.

Östbanan håller för närvarande på att genomföra en miljökonsekvensbedömning (MKB). MKB-förfarandet granskar miljökonsekvenserna av Östbanan. Samtidigt utarbetas också en preliminär utredningsplan.

Planeringen av Östbanan görs tillsammans med flera planeringspartner, kommuner och städer samt andra intressentgrupper.

Östbanan planeras så att den kan genomföras före utgången av 2030-talet.

Tidslinje

2024
1/2024

Den fastighetsekonomiska analysen färdigställs

1/2024

Utredningen om höghastighetstågmateriel inleds

4/2024

Utredningen om godstrafiken färdigställs

4/2024

Utredningen om försörjningsberedskapen inleds

4/2024

Arkeologiska utredningar inleds

8/2024

Utredningen om försörjningsberedskapen färdigställs

10/2024

Utredningen om vibrationer och stombuller färdigställs

10/2024

Miljökonsekvensbedömning (preliminär) slutförs

10/2024

Beskrivning av miljökonsekvensbedömning inleds

10/2024

Markundersökningar inleds

12/2024

Naturundersökningar färdigställs

12/2024

Arkeologiska utredningar färdigställs

Se vanliga
frågor