Tolkun rata.

Mikä Itärata?

Itärata yhdistää Porvoon pääkaupunkiseutuun sekä tuo nykyistä suoremmat ja nopeammat raideyhteydet Kouvolan, Joensuun ja Kuopioon kautta koko Itä-Suomeen. Radan vaikutusalueella asuu 2 miljoonaa suomalaista seitsemässä maakunnassa.

Toimivat raideyhteydet itäiseen Suomeen vahvistavat elinkeinoelämää, asukkaiden liikkumista, turvallisuutta ja ympäristötavoitteiden toteutumista. Siksi Itärata on Tolkun rata.

Missä mennään nyt?

Itäradan suunnitteluvaihe kestää noin yhdeksän vuotta. Suunnittelussa huomioimme ihmisten liikkumisen, asumisen ja elinkeinoelämän tarpeiden lisäksi ilmasto- ja ympäristönäkökulmat, turvallisuuden sekä huoltovarmuuden. Tarkastelemme suunnittelun osana myös yhteyksiä Baltiaan rakentuviin rautateihin ja Manner-Eurooppaan.

Itärata Oy tekee suunnittelua yhdessä useiden suunnittelukumppaneiden, kuntien ja kaupunkien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Rata suunnitellaan siten, että se on mahdollista toteuttaa 2030-luvun loppuun mennessä.

Voit tutustua suunnittelun etenemiseen ja selvityksiin tarkemmin alla olevan linkin kautta:

4/2025

Radan alustava yleissuunnitelma valmistuu

1/2028

Traficom päättää yleissuunnitelmasta

1/2039

Junaliikenne Itäradalla voisi käynnistyä

Ajankohtaista