Siirry pääsisältöön

Suunnittelu

itäradan suunnittelutyö kestää yli hallituskausien – noin yhdeksän vuotta

Rautatiet suunnitellaan vuosisadoiksi. Itäradan suunnittelutyö kestää yli hallituskausien – noin yhdeksän vuotta. Hyvä suunnittelu mahdollistaa fiksun toteutuksen.

Uusien raideyhteyksien suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, jolla ratkaistaan, missä ihmiset ja tavarat kulkevat jopa sadan vuoden kuluttua.

Suunnittelussa on huomioitava ihmisten asumisen, liikkumisen ja elinkeinoelämän tarpeiden lisäksi ilmasto- ja ympäristönäkökulmat, turvallisuus sekä huoltovarmuus. Ratkaistavana on myös kytkökset Baltiaan rakentuviin rautateihin ja Manner-Eurooppaan.

Itäradan suunnittelusta kirjaus hallitusohjelmassa

Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”Itäradan hankeyhtiön toiminta jatkuu” ja ”hallitus vie eteenpäin lentoratahanketta varaamalla määrärahat lentoratahankkeen suunnitteluun ja valmistellen lentoradan toteuttamispäätöksen”. Lue lisää hallitusohjelma, investointiohjelma

Itärata on 1,7 miljardin kustannusarviolla edullisin Suomessa suunnitteilla olevista suurista ratahankkeista. Hankkeen seuraavan viiden vuoden suunnittelukustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa.

EU-rahoitus voi kattaa puolet suunnittelukuluista ja kolmanneksen toteutuskuluista

Huolellisen suunnittelutyön tavoitteena on varmistaa Itäradan pääsy osaksi Euroopan komission ehdottamaa laajennettua liikenteen TEN-T -ydinverkkoa, mikä mahdollistaisi merkittävän EU:n CEF-rahoituksen (Connecting Europe Facility) hakemisen. Rahoitus voi kattaa 50 % suunnittelukuluista ja 30 % toteutuksesta.

Itään suuntautuvasta nopeasta radasta on vuosien aikana tehty useita erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia. Suunnitelmien täsmentyessä ratalinjaus viedään maakunta-, yleis- ja asemakaavoihin.

Uusi ratayhteys voidaan toteuttaa vuoteen 2040 mennessä

Radan vaikutuksista saadaan koko ajan lisää tietoa. Merkittävän liikenneinfran suunnittelu edellyttää yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken, jotta päätöksenteon tueksi voidaan tuottaa riittävästi tietoa ja muodostaa luotettava suunnitteluratkaisu.


Selvityksissä tarkennetaan linjausta ja asemien paikkoja, selvitetään ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja muita vaikutuksia sekä tarkastellaan liikennöintivaihtoehtoja ja matka-aikoja. Työn tuloksen pohjalta saadaan suunnitteluperusteet yleissuunnitelmalle ja tiedetään esimerkiksi, mitä luontoselvityksiä tulee laatia ympäristövaikutusten arviointia varten.

Vuonna 2023 Itärata on esisuunnitteluvaiheessa. Uusi ratayhteys suunnitellaan siten, että se voidaan toteuttaa vuoteen 2040 mennessä.

Itärata tehdään yhdessä

Isojen raidehankkeiden toteuttamiseen tarvitaan laaja joukko kumppaneita, yhteisiä näkemyksiä ja tahtoa toteuttaa. Järjestämme asukastyöpajoja, infotilaisuuksia ja kyselyitä, joiden avulla keräämme palautetta radan vaikutusalueen ihmisiltä. Ja aina voit ottaa meihin yhteyttä ja kysyä lisää, vastaamme mielellämme.

Kokoamamme oppaan avulla voit tarkastella suunnittelun vaiheita ja saat tietoa ajankohdista, joissa voit vaikuttaa suunnitelmaan. Opas on ladattavissa pdf-tiedostona.

Itarata_osallisen opas_10_2023Lataa

Östbanan – Hur kan jag påverka? Guide för delaktiga i Östbanan

Ostbanan_Guide for delaktiga_10_2023Lataa