Valokuva toimistorakennuksesta hämärtyvässä talvi-illassa, etualalla tiilestä ja lasista rakennettu moderni rakennus ja taustalla lumisia puita ja oranssina hohtavaa taivasta

Suunnittelu

Itäradan vastuulla on tehdä ratasuunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka. Suunnittelu kestää kokonaisuudessaan noin yhdeksän vuotta ja etenee vaiheittain.

Rautatiet suunnitellaan vuosisadoiksi. Itäradan suunnittelu pyrkii tarjoamaan kattavaa ja laadukasta tietoa radan vaikutuksista, mahdollisuuksista ja kustannuksista.

Itärata on parhaillaan vaiheessa, jossa tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA. YVA-menettelyssä selvitetään Itäradan ympäristövaikutukset. Samalla tehdään myös alustava yleissuunnitelma.

Itärata tekee suunnittelua yhdessä useiden suunnittelukumppaneiden, kuntien ja kaupunkien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Itärata suunnitellaan siten, että se on mahdollista toteuttaa 2030-luvun loppuun mennessä.

Aikajana

2024
6/2024

Arkeologiset selvitykset käynnistyvät

8/2024

Suurnopeusjunakalustoselvitys valmistuu

8/2024

Raideleveysselvitys valmistuu

8/2024

Lähijunaliikenneselvitys valmistuu

10/2024

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostus käynnistyy

11/2024

Ekologisten kompensaatioalueiden kartoitus valmistuu

12/2024

Luontoselvitykset valmistuvat

Katso usein kysytyt
kysymykset!