Ilmakuvaa talvisesta suomalaismaisemasta: junarataa, autotietä, jäässä olevaa järveä ja lumisia puita pitkälle horisonttiin

Itärata Oy

Tehtävänämme on suunnitella nopean junaliikenteen mahdollistava raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan rakentamisvaiheeseen asti. Tuotamme tietoa rakentamisvaiheen mahdollistamiseksi sekä hankkeen vaikutusten tunnistamiseksi.

Tehtävänä suunnittelu

Tehtävänä Tolkun rata
Itärata Oy perustettiin vuonna 2022. Omistajiamme ovat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kaupunkia ja kuntaa seitsemän eri maakunnan alueelta.

Olemme hankeyhtiö, jonka tehtävänä on radan suunnittelu. Emme siis rakenna tulevaa rataa tai operoi sen liikennettä, vaan tuotamme tietoa rakentamisvaiheen mahdollistamiseksi sekä hankkeen vaikutusten tunnistamiseksi.

Valtion ja kuntien yhteisesti omistamana yhtiönä rakennamme aktiivista kumppanuutta eri toimijoiden välillä. Toimimme tavoitteellisesti ja ratkaisuhakuisesti sekä luomme teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Yhtiömme arvot

Itäradan toimintakulttuuri heijastuu yhtiömme arvojen kautta, joita ovat:

  • Luottamus
    Olemme asiantunteva ja luotettava yhteistyökumppani.
  • Kumppanuus
    Arvostamme kaikkia sidosryhmiämme ja keskustelemme avoimesti hankkeestamme.
  • Kestävyys
    Teemme vastuullisia, tietoon pohjautuvia tulevaisuuden ratkaisuja.

EU-rahoitusta suunnitteluun ja toteutukseen
Huolellisen suunnittelutyömme tavoitteena on varmistaa Itäradan pääsy osaksi Euroopan komission ehdottamaa laajennettua liikenteen TEN-T -ydinverkkoa. Se mahdollistaisi merkittävän EU:n CEF-rahoituksen hakemisen (Connecting Europe Facility).

Itäradan suunnittelutyö kestää yli hallituskausien, noin yhdeksän vuotta. Hankkeen ensimmäisten viiden vuoden suunnittelukustannuksiksi on arvioitu noin 15 miljoonaa euroa. Itäradan toteutuksen kustannusarvio on 1,6–3,0 miljardia euroa.