Siirry pääsisältöön

Mikä Itärata?

Itärata on puoli Suomea yhdistävä raideyhteys, joka vaikuttaa koko Suomeen. Itärata yhdistää Porvoon rautateitse pääkaupunkiseutuun ja tuo nykyistä suoremman sekä nopeamman yhteyden Itä-Suomeen Joensuuhun ja Kuopion kautta Kajaaniin asti.

Itäradan merkitystä ei lasketa minuuteissa, sillä Itärata on ennen kaikkea itäisen Suomen elinvoiman, liikkumisen ja koko Suomen huoltovarmuuden turvaava hanke.

10 faktaa & hyvää syytä

 1. Tavoitteena on kolmen tunnin matkustusaika Helsingistä Joensuuhun ja Kuopioon.
 2. Itäradan vaikutusalueella asuu kaksi miljoonaa suomalaista seitsemässä maakunnassa.
 3. Itärata turvaa itäisen Suomen elinvoimaa ja vetovoimaa sekä sujuvia yhteyksiä niin Suomessa kuin maailmalle.
 4. Kehittyminen on kiinni yhteyksistä. Saavutettavuuden parantuminen on elinehto itäiselle Suomelle yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen ja yritysinvestointien kannalta.
 5. Nopea ratayhteys lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta.
 6. Raideyhteyksien parantaminen on keskeinen edellytys itäisen Suomen yliopistoille ja muille oppilaitoksille sekä tutkimuslaitoksille.
 7. Itäisellä Suomella on merkittävää ja osin vielä käyttämätöntä potentiaalia matkailussa. Nopeat ratayhteydet lisäävät alueen matkailuvirtoja.
 8. Itärata on ajankohtaisempi kuin koskaan ja strategisesti tärkeä turvallisuuskysymys koko Euroopalle. Suurin osa varuskunnista sijaitsee itäisessä Suomessa.
 9. Rata vahvistaa EU:n huoltovarmuutta sekä NATOn toimintaedellytyksiä pohjoisessa. Logistisesti toimiva ja elinvoimainen Itä-Suomi turvaa Euroopan pisintä NATO-rajaa.
 10. Itärata rakentaa eurooppalaista liikenneverkkoa kestävälle, ilmastotavoitteita edistävälle pohjalle. Juna on helpoin ja luotettavin kotimaan sisäisen liikenteen väline.

Itärata on ajankohtaisempi
kuin koskaan.

Itärata kulkee Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan. Se yhdistää Porvoon kaupungin pääkaupunkiseutuun ja tuo nykyistä suoremman sekä nopeamman yhteyden Joensuuhun ja Kuopion kautta Kajaaniin saakka.

Itärata yhdistää puoli Suomea

 • Itärata kulkee Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan. Se yhdistää Porvoon kaupungin pääkaupunkiseutuun ja tuo nykyistä suoremman sekä nopeamman yhteyden Joensuuhun ja Kuopion kautta Kajaaniin saakka saakka.
 • Itäradan täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan investointeja lisäksi radoille Savo ja Karjala, Kouvola-Kotka sekä Luumäki-Vainikkala.

Itärata turvaa Suomen huoltovarmuuden

 • Logistisesti toimiva Itä-Suomi on koko Euroopalle turvallisuuskysymys.
 • Rata vahvistaa EU:n huoltovarmuutta sekä NATOn toimintaedellytyksiä pohjoisessa.
 • Itäradan tavoitteena on yhdistää Suomi entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raide-, lento- ja meriliikenteen logistista ketjua.
 • Itäinen Suomi tarvitsee nopeat, huoltovarmuuden turvaavat ja logistisesti toimivat raideyhteydet muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi.

Itärata lisää itäisen Suomen elinvoimaa

Itärata tarjoaa kestävän tavan liikkua

Lentoradan yhteys Itärataan

Lentorata on edellytys nopealle Itäradalle. Teemme tiivistä yhteistyötä Suomi-radan kanssa, että Lentoradan suunnittelussa huomioidaan radan jatkaminen idän suuntaan.

Kysymykset ja vastaukset

Mikä Itärata?

Itärata tarjoaa toimivan ratkaisun kannattavalle kaukojunaliikenteelle itäiseen Suomeen. Itäradalla saavutetaan kaksi tärkeää päämäärää yhdellä kertaa: Savon ja Karjalan ratojen sekä Helsingin väliset junayhteydet nopeutuvat tuntuvasti niin Helsingin kuin Savon tai Karjalan radan suunnista tultaessa.

Miksi Itärataa tarvitaan?

Itäradalla on keskeinen merkitys koko itäisen Suomen alueen kehittämiselle. Se yhdistää lähes puoli Suomea nopeiden yhteyksien piiriin: vaikutusalueella on seitsemän maakuntaa Uudeltamaalta Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen.
Itäradalla saadaan itäisen Suomen koko potentiaali käyttöön. Se on mahdollisuus koko maalle.

Valmistuessaan Itärata luo nykyistä nopeamman ja sujuvamman yhteyden itäisestä Suomesta Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä parantaa itäisen Suomen kansainvälistä saavutettavuutta merkittävästi. Yhteyksien toimivuus Helsinkiin ja lentokentälle on erittäin tärkeä yritysten sijoittumisen ja päivittäisen matkustamisen kannalta.

Helsinki–Porvoo–Kouvola -ratalinjaus lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja parantaa työmarkkinoiden toimivuutta. Lisäksi Itärata-hanke on yksi tapa hillitä liikenteen päästöjä: junalla liikkuminen on ilmaston kannalta kestävin vaihtoehto.

Itäinen Suomi tarvitsee nopeat, huoltovarmuuden turvaavat ja logistisesti toimivat raideyhteydet myös muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi.

Kuinka suuri investointi Itärata on?

Mikäli Itärata rakennetaan Väyläviraston tekemän selvityksen mukaisesti kaksiraiteisena ja nopealle junakalustolle sopivana, uuden rataosan (Helsinki-Vantaan lentoasema–Porvoo–Kouvola) kustannukset ovat arviolta 1,7 miljardia euroa. Suunnittelun osuus tästä on karkeasti arvioiden noin 4 prosenttia.

Mitkä ovat vaikutukset matkustusaikoihin?

Tavoitteena on noin kolmen tunnin junayhteys Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin. Sen mahdollistaa nopea junakalusto, jonka kulkunopeus on noin 300 km/h. Uuden yhteyden ja nopean kaluston lisäksi vaadittaisiin nopeutustoimenpiteitä myös Savon ja Karjalan radoille.