Ilmakuvaa talvisesta Porvoon vanhasta kaupungista pimenevässä illassa

Mikä Itärata?

Itärata yhdistää Porvoon pääkaupunkiseutuun sekä tuo nykyistä suoremmat ja nopeammat raideyhteydet Kouvolan, Joensuun ja Kuopioon kautta koko Itä-Suomeen. Radan vaikutusalueella asuu 2 miljoonaa suomalaista seitsemässä maakunnassa.

Parempi saavutettavuus ja helpompi päivittäinen matkustaminen avaavat itäiselle Suomelle uusia mahdollisuuksia kehittää alueen elinkeinoelämää ja kasvattaa kilpailukykyä.

Siksi Itärata on Tolkun rata.

Lentoasemalta Porvoon kautta itäiseen Suomeen

Tuleva Lentorata linkittää kaukojunaliikenteen Helsinki-Vantaan lentoasemaan. Lentoradasta erkanee Itärata, joka kulkee Porvoon kautta Kouvolaan. Kouvolassa rata haarautuu nykyisiin Savon ja Karjalan ratoihin – tavoitteena on kolmen tunnin matkustusaika Helsingistä Kuopioon ja Joensuuhun.

Itärata tuo Porvoon alueen lähijunayhteydellä tiiviisti osaksi pääkaupunkiseutua.”

Nopeiden kaukojunien liikenne parantaa itäisen Suomen kansainvälisiä matkustusyhteyksiä ja lisää joustavuutta asumisen ja työpaikan sijainnin valinnassa.

Idässä on elinvoimaa

Itäradan vaikutusalueella asuu noin 2 miljoonaa suomalaista ja alueella on paljon suurteollisuutta ja kansainvälisiä yhtiöitä, joille toimivat kuljetus- ja liikenneyhteydet ovat elintärkeitä. 

Nopea raideyhteys avaa uusia mahdollisuuksia yrityselämälle, investoinneille, oppilaitoksille, matkailulle sekä toimiville työmarkkinoille.

Itäradan vaikutusalueella sijaitsee 18 korkeakoulua. Raideyhteyksien kehittäminen hyödyttää näiden lisäksi myös muita alueen oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia.

Huoltovarmuus ja yhteydet Eurooppaan

Itäradan tavoitteena on yhdistää Suomi entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raide-, lento- ja meriliikenteen logistista ketjua.

Logistisesti toimiva ja elinvoimainen itäinen Suomi on merkittävä osa koko Suomen turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

Itäradan tuomat hyödyt eivät rajoitu pelkästään itään. Itäradasta hyötyy koko Suomi.”

Ympäristö

Itärata rakentaa eurooppalaista liikenneverkkoa kestävälle, ilmastotavoitteita edistävälle pohjalle.

Huolellisen suunnittelutyön aikana tutkitaan Itäradan maankäytön vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sekä selvitetään radan vaikutusalueen vesiensuojelun kohteet, arvokkaat luontokohteet ja kulttuuriympäristöt.

Itärata noudattaa suunnittelussa kiertotalouden periaatteita ja etsii kokonaan uudenlaisia teknologia- ja materiaaliratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa.

Katso usein
kysytyt kysymykset!