Tietosuojaseloste

Itärata Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut henkilötietojesi suojeluun. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle, kuinka me keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi, kun asioit kanssamme. Lisäksi selosteessa kerrotaan tietosuojaoikeuksistasi.

1. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä on Itärata Oy (Y-tunnus: 3279613-8).

Jos sinulla on kysymyksiä tästä tietosuojaselosteesta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: toimisto@itarata.fi

2. Mitä tietoja keräämme ja miten?

Tiedot kerätään suoraan sinulta tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Saatamme myös saada tietojasi kolmansilta lähteiltä.

Kun käytät verkkosivustoamme tai palveluitamme, voimme automaattisesti kerätä teknisiä tietoja sekä käyttötietoja käyttämistäsi laitteista, selailustasi ja selailukäyttäytymisestäsi. Keräämme mainittuja tietoja evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Käytämme evästeitä vain, jos olet antanut suostumuksesi niiden käyttöön, ellei kyse ole sivuston toiminnan kannalta välttämättömistä teknisistä evästeistä.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeudellinen peruste

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi useimmiten seuraavissa tilanteissa:

 1. Yhteyshenkilöiden yhteystietojen ylläpito, kuten relevanttien sidosryhmien ja yhteyshenkilöiden kartoittaminen, yhteyshenkilöiden tunniste- ja yhteystietojen tallentaminen, säilyttäminen, ja päivittäminen
  • Tieto, jota voimme kerätä: tunnistetieto, yhteystieto, profiilitieto, markkinointi- ja viestintätieto tai organisaatiotieto
 2. Tapahtumien järjestäminen, kuten tapahtumakutsujen lähettäminen, ilmoittautumisten hallinnointi ja osallistujien preferenssien, kuten ruokavalioiden hallinnointi
  • Tieto, jota voimme kerätä: tunnistetieto, yhteystieto, profiilitieto, markkinointi- ja viestintätieto, organisaatiotieto, ilmoittautumistieto ja ruokavaliotieto
 3. Uutiskirjeiden ja muun markkinoinnin lähettäminen > Tieto, jota voimme kerätä: tunnistetieto, yhteystieto, profiilitieto sekä markkinointi- ja viestintätieto
 4. Sopimusten solmiminen ja näiden sopimusten hallinta, kuten uuden sopimuskumppanin rekisteröinti, sopimuksen laatiminen, sopimusta koskevien maksujen hallinta, julkisten avustusten ja vakuutusturvan hallinnointi, solmittuihin sopimuksiin perustuvien velvoitteidemme noudattaminen ja oikeuksiemme käyttäminen perustuen kanssasi solmittuihin sopimuksiin
  • Tieto, jota voimme kerätä: tunnistetieto, yhteystieto, transaktiotieto ja profiilitieto
 5. Kommunikointi sähköpostitse tai verkkosivustolla tai muilla sähköisillä alustoilla > Tieto, jota voimme kerätä: tunnistetieto, yhteystieto, profiilitieto sekä markkinointi- ja viestintätieto
 6. Verkkosivustomme hallinnointi ja suojaaminen (mukaan lukien vianmääritys, tietojen analysointi, testaus ja järjestelmän ylläpito)
  • Tieto, jota voimme kerätä: tunnistetieto, yhteystieto, tekninen tieto, käyttötieto
 7. Data-analytiikan käyttäminen verkkosivuston, palvelun, markkinoinnin, asiointisuhteiden ja kokemusten kehittämiseksi > Tieto, jota voimme kerätä: tekninen tieto, käyttötieto
 8. Relevanttien ja kohdennetun markkinoinnin, mainosten ja verkkosivuston sisällön tarjoaminen meidän ja kolmansien osapuolten sivustoilla sekä mainonnan tehokkuuden mittaaminen > Tieto, jota voimme kerätä: tunnistetieto, yhteystieto, profiilitieto, tekniset tiedot, käyttötieto sekä markkinointi- ja viestintätiet

4. Kerättyjen tietojen jakaminen

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille tilanteissa, kun se on tarpeen aiemmin listattuja tarkoituksia varten; julkisille viranomaisille, veroviranomaisille tai täytäntöönpanoviranomaisille tai muutoin lain niin edellyttäessä, tilintarkastusyhteisölle tilintarkastusta varten.

 • Verkkosivustollamme voidaan asettaa evästeitä ja kerätä tai siirtää tietoja kolmansille osapuolille. Käytämme muita kuin välttämättömiä evästeitä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.
 • Kun me vilpittömässä mielessä uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme käyttämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden takaamiseksi, petoksen tutkimiseksi tai valtiohallinnon pyyntöön vastaamiseksi.

Jaamme tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, luotettaville kolmansille palveluntarjoajillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme perusteella. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi hosting-palvelut, IT-järjestelmien ylläpito ja kunnossapito, viestintä, markkinoinnin suunnittelu ja esittäminen, asiakaspalvelu, maksujen käsittely, analytiikka ja muut palvelut. Kolmansilla palveluntarjoajilla voi olla pääsy tai mahdollisuus käsitellä henkilötietoja, jotta he voivat tarjota edellä mainittuja palveluita meille.

Kolmannet osapuolet eivät saa hyödyntää henkilötietojasi muihin, kuin niihin tarkoituksiin, jotka liittyvät heidän tarjoamiinsa palveluihin. Olemme solmineet tietojenkäsittelysopimukset kyseisten kolmansien osapuolten kanssa.

5. Tiedonsiirrot kolmansiin maihin

Emme siirrä tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin ellemme ole varmistaneet siirron täyttävän yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun vaatimukset.

Jotkut käyttämämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ovat sijoittautuneet Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin heidän suorittamaansa henkilötietojen käsittelyyn liittyy luonnollisesti myös henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jotta sinun henkilötietosi saisivat riittävää suojaa, olemme varmistaneet, että tällaisissa tilanteissa on otettu käyttöön riittävät suojatoimet turvallisen siirron varmistamiseksi. Tällaisia suojatoimia ovat muun muassa Euroopan komission päätökset riittävästä tietosuojan tasosta tai komission erikseen hyväksymät vakiosopimuslausekkeet. Näiden toimenpiteiden katsotaan antavan tiedoille saman suojan kuin minkä ne saavat Euroopan talousalueella.

Jos haluat lisätietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneista henkilötietojesi käsittelijöistä ja turvallisuustoimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet tiedonsiirtojen jatkumisen varmistamiseksi, voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen toimisto@itarata.fi

6. Säilytysajat

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja niin pitkään, kuin meillä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Kun tällainen peruste tai velvollisuus tietojen säilyttämiseen päättyy, poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi.

7. Kuinka voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi?

Sinulla on useita eri oikeuksia liittyen omiin henkilötietoihisi. Alta löydät tiivistettynä nämä oikeudet sekä tiedon siitä, kuinka voit käyttää näitä oikeuksia ja mitä rajoituksia niihin liittyy.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä sinulla on oikeus:

 • Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Tämän oikeuden avulla voit saada kopion kaikista henkilötiedoista, joita säilytämme sinusta sekä varmistaa, että käsitellemme kyseisiä tietoja lainmukaisesti.
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista. Tämän oikeuden avulla voit pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat tiedot, jotka ovat epätarkkoja tai vääriä.
 • Oikeus pyytää tietojesi poistamista. Tämän oikeuden avulla voit pyytää meitä poistamaan tai siirtämään henkilötietoja silloin kun tietojen käsittelylle ei ole enää sopivaa perustetta.
 • Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyperusteena on meidän (tai kolmannen osapuolen) oikeutettu etu ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy vastustaa tietojen käsittelyä. Sinulla on myös aina oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämän oikeuden avulla voit pyytää meitä lopettamaan tietojesi käsittelyn esimerkiksi siksi aikaa, että varmistat tietojen tai käsittelyperusteen oikeellisuuden.
 • Oikeus pyytää tietojesi siirtoa järjestelmästä toiseen.
 • Jos käsittely perustuu vain suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta sellaisten henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen, joka on suoritettu suostumukseen perustuen ennen suostumuksen peruutusta.

Jos haluat käyttää mitään edellä mainituista oikeuksistasi, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@itarata.fi Yhteydenottosi jälkeen toteutamme toiveesi tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi. Suomessa ilmoituksen voi tehdä Tietosuojavaltuutetun toimistolle osoitteessa https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää kuvastamaan muuttuvia oikeudellisia ja toiminnallisia vaatimuksia. Suosittelemme säännöllisesti vierailemaan verkkosivustollamme saadaksesi tiedon päivittyneistä tietosuojakäytännöistämme.