Siirry pääsisältöön

Itäradan pääsuuntaselvitys käynnistyy

| Uutiset

Itäradan suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Pääsuuntaselvityksen toteuttajakumppaniksi on valittu Ramboll, joka aloittaa työn toukokuun aikana. Selvityksen päätulokset ovat käytettävissä marraskuussa 2023. 

Itärata Oy:n suunnittelujohtaja Minna Weurlander on hyvillä mielin. – Kilpailutukseen saatiin useita vastauksia, mikä kertoo kiinnostuksesta hanketta kohtaan sekä saatavissa olevista resursseista.

Vauhtia 200, 250 tai 300 km/h

Pääsuuntaselvityksen tekijänä Ramboll suunnittelee Itäradan alustavat linjausvaihtoehdot sekä niiden teknistä toteutettavuutta Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan. Jo tunnistettuja ja toteutukseen liittyviä vaihtoehtoja löytyy, mutta samalla ollaan avoimia uusille mahdollisille vaihtoehdoille.

– Pääsuuntaselvityksessä tutkitaan Porvoon aseman sijaintia sekä tarkastellaan eri nopeustasojen – 200, 250 ja 300 km/h – vaikutuksia linjauksiin. Lisäksi selvitetään sekaliikenneradan edellytyksiä ja tavaraliikenteen mahdollisesti tarvitsemia yhteyksiä liittyviin ratoihin, Weurlander kertoo.

Vaihtoehtojen vaikutuksia tarkastellaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) viitekehyksessä. Työssä tunnistetaan YVA-prosessia varten tarvittavien tarkempien selvitysten tarve ja laajuus sekä kartoitetaan jo olemassa olevat tiedot. Kustannusarvioita ajatellen arvioidaan niin ikään tarvittavia silta-, ja tunneliratkaisuja, tieyhteyksiä, maaperäoloja ja perustamistapoja.

Suunnittelu starttaa

– Pääsuuntaselvitys on äärimmäisen tärkeä, sillä selvitysten perusteella Itärata valmistautuu EU:n Verkkojen Eurooppa -rahoitustuen eli CEF-rahoituksen (Connecting Europe Facility) hakuun loppuvuodesta 2023, Weurlander toteaa.  

Kun valinta on tehty, linjaussuunnittelu käynnistyy mahdollisimman pian toukokuun aikana. Päätulosten odotetaan olevan käytettävissä marraskuussa 2023 ja loppuraportin tammikuussa 2024. Suunnittelijoiden käytössä on myös huhtikuussa valmistunut Porvoon lähijunaliikenneselvitys sekä Itäradan liikenneselvitys.

– Suunnittelua varten perustetaan ohjausryhmä, johon pyydetään Väyläviraston, Uudenmaan ja Kymenlaakson liittojen, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten sekä Itäradan vaikutusalueella olevien kuntien ja kaupunkien edustajia, Weurlander sanoo.

Minna Weurlander toimii Itärata Oy:n suunnittelujohtajana.

EU-rahoitusta suunnittelu– ja toteutuskuluihin  

Itäradan suunnitteluohjelman valmistumisaikataulu 2023-2024

Itäradan suunnitteluohjelman valmistumisaikataulu 2023-2024

Jaa

Lue myös

Uutiset

Östbanans fastighetsekonomiska rapport publicerad

Lue lisää
Uutiset

Itäradan kiinteistötaloudellinen selvitys julkaistu

Lue lisää
Uutiset

Itäradalla on moninaiset vaikutukset maakuntiin, toteavat radan varren maakuntajohtajat

Lue lisää