Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä osa suunnittelun lopputulosta

Suoraan ylhäältäpäin otettu valokuva lumisesta metsästä. Valkoisen lumen peittämät tummat puunrungot kohoavat suoraan katsojaa kohti.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) paljastaa suurhankkeiden haittavaikutukset. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ja se tarjoaa siten myös vaikuttamismahdollisuuksia ennen päätöksentekoa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on selvittää riittävällä tarkkuudella hankkeen ympäristövaikutukset. YVA on lakiin kirjattu velvoite ja sitä edellytetään ratalaissa. YVA on siis tehtävä kaikissa isoissa ratahankkeissa, mutta sen välttämättömyys antaa Itäradalle mahdollisuuden myös myönteisten vaikutusten tarkasteluun.

”Me emme tee vaikutusten arviointia siksi, että se on pakko tehdä, vaan siksi, että sillä on suoraa vaikutusta suunnitteluun ja lopputulokseen. Arvioimme negatiivisten vaikutusten lisäksi myös positiivisia vaikutuksia ja samalla tarkastelemme haittavaikutusten lieventämiskeinoja”, Itärata Oy:n suunnittelujohtaja Minna Weurlander kertoo.

Ympäristövaikutusten arviointi liittyy läheisesti alkuvuodesta julkaistavaan Itäradan pääsuuntaselvitykseen. YVA:ssa tarkastellaan pääsuuntaselvityksessä hahmoteltuja linjausvaihtoehtoja ja selvitetään eri vaihtoehtojen negatiiviset ja positiiviset vaikutukset. Vaikutuksia vertaillaan niin sanottuun 0-vaihtoehto eli että rataa ei rakennettaisi. Tavoitteena on löytää pienimmän haitan ratkaisu: paras vaihtoehto, joka olisi selkeästi muita vaihtoehtoja hyväksyttävämpi ja samalla kustannustehokas.

”YVA-menettelyn myötä löydämme kohteet, joissa voimme tehdä kompromisseja. Olemme huomioineet tekniset reunaehdot suunnittelussamme ja pysyneet siten kaikkien suositusarvojen sisällä, joten tarvittaessa meillä on mahdollisuus etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja”, Weurlander sanoo.

Itäradan YVA-menettelyn edellytyksenä on, että radan suunnittelua on tehty riittävästi. Prosessi nytkähtää liikkeelle, kun Itärata Oy valitsee konsultin ympäristövaikutusten arvioinnin laatijaksi ja YVA-ohjelma toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY). YVA-ohjelman laatiminen on ikään kuin suunnitelma siitä, mitä YVA:ssa tehdään. YVA-ohjelma asetetaan virallisesti nähtäville ja jo tässä vaiheessa kansalaisille tarjoutuu ensimmäinen mahdollisuus antaa palautetta.

”Ensimmäiset yleisötilaisuudet YVA:a koskien on tarkoitus järjestää ensi vuoden syksyllä. Samassa yhteydessä kerromme myös teknisestä suunnittelusta”, Weurlander toteaa.

Nähtävillä olon jälkeen viranomainen tekee päätöksen prosessin jatkamisesta ja Itärata alkaa laatia varsinaista selostusta, joka asetetaan nähtäville vuoden 2025 syksyllä. YVA-menettelyn arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta. Itärata Oy käynnisti hankintamenettelyn Itäradan ympäristövaikutusten arvioinnin ja alustavan yleissuunnitelman laatijan hankkimiseksi joulukuun alussa.

Tutustu Itäradan osallisen oppaaseen: