Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023

Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva, siistiin siniseen pukuun pukeutunut silmälasipäinen harmaahiuksinen mies beigessä studiohuoneessa nojaa puisen tuolin selkänojaan ja hymyilee hienovaraisesti kameralle

Itäradan suunnittelu on edennyt kuluneen vuoden aikana odotusten mukaisesti. Vuoden aikana tiimiimme on liittynyt kokeneita osaajia, sillä suunnittelujohtaja Minna Weurlander, viestintäpäällikkö Katri Parikka sekä talous- ja hallintojohtaja Antti Unkuri ovat aloittaneet yhtiön palveluksessa.

Hankeyhtiömallilla olemme tehokkaasti edistäneet Itäradan suunnittelua yhteistyössä palveluntuottajakumppaneidemme kanssa. Olemme toteuttaneet Itäradan liikenneselvityksen, kiinteistökehitysselvityksen ja investointihankkeen taloudellisen mallinnuksen. Osallistuimme Porvoon lähijunaliikenneselvitykseen sekä selvitykseen suurten ratahankkeiden rahoituksesta ja investointimahdollisuuksista. Myös Itäradan liittymistä Lentorataan sekä Lentoaseman laiturikapasiteetin riittävyyttä on tarkasteltu jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta varmistamme edellytykset toimiville junayhteyksille.

Pääsuuntaselvitys Itäradan linjausvaihtoehdoista Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan on viimeistelyvaiheessa ja se julkaistaan tammikuun 2024 lopussa. Tavaraliikenneselvitys raideyhteyden käytöstä myös tavarakuljetuksiin on käynnissä ja se valmistuu ensi keväänä. Itäradan ympäristövaikutusten arviointi ja alustava yleissuunnitelma sekä luontoselvitykset ovat markkinavuoropuheluvaiheen jälkeen tarjousvaiheessa. Nämä työt aloitetaan alkuvuodesta 2024.

Asetusehdotuksessa Euroopan komissio on esittänyt Itärataa osaksi Euroopan laajennettua liikenteen ydinverkkoa, mikä mahdollistaa Verkkojen Eurooppa -rahoituksen (CEF) hakemisen hankkeelle. Itäradan kannalta on harmillista, että Euroopan parlamentin ja neuvoston TEN-T-asetuksen voimaantulo on viivästynyt. Koska emme päässeet tähän CEF-rahoitushakuun mukaan, valmistaudumme seuraavaan TEN-T-asetuksen voimaantulon jälkeiseen hakuun.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön strategian, vastuullisuuspolitiikan ja brändin, jotka julkistamme tammikuussa 2024. Strategia ohjaa ja vastuullisuuspolitiikka linjaa toimintaamme. Brändin avulla teemme työmme tulokset ja vaikutukset tunnetuiksi sidosryhmäverkostollemme hankkeen suunnittelu- ja vaikutusalueella.

Toivotan sinulle sekä kaikille sidosryhmillemme rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta.

Petteri Portaankorva
toimitusjohtaja
Itärata Oy