Ilmakuvaa talvisesta Porvoon vanhasta kaupungista pimenevässä illassa

Vilken Östbana?

Östbanan förenar Borgå med huvudstadsregionen och för med sig mer direkta och snabbare spårförbindelser via Kouvola, Joensuu och Kuopio till hela Östra Finland. 2 miljoner finländare bor i banans influensområde, i sju landskap.

Bättre tillgänglighet och enklare dagligt resande öppnar nya möjligheter för östra Finland att utveckla regionens näringsliv och öka konkurrenskraften.

Därför är Östbanan den Rimliga rälsen.

Från Flygplatsen via Borgå till Östra Finland

Den kommande Flygbanan länkar fjärrtågstrafiken till Helsingfors-Vanda flygplats. Östbanan avviker från Flygbanan och går via Borgå till Kouvola. I Kouvola förgrenar sig banan till de nuvarande banorna i Savolax och Karelen – målet är en restid på tre timmar från Helsingfors till Kuopio och Joensuu.

Med närtågsförbindelse gör Östbanan Borgåregionen till en nära del av huvudstadsregionen.”

Trafiken med snabba fjärrtåg förbättrar de internationella reseförbindelserna i östra Finland och ökar flexibiliteten i valet av boende och arbetsplats.

Det finns livskraft i öst

Cirka 2 miljoner finländare bor i Östbanans influensområde och i området finns dessutom många storindustrier och internationella bolag för vilka fungerande transport- och trafikförbindelser är livsviktiga. 

En snabb spårförbindelse öppnar nya möjligheter för företagslivet, investeringar, läroanstalter, turism och en fungerande arbetsmarknad.

18 högskolor ligger i Östbanans influensområde. Utöver dessa gynnas även andra läroanstalter och forskningsinstitut i området av att spårförbindelserna utvecklas.

Försörjningsberedskap och förbindelser till Europa


Målet med Östbanan är att göra Finland till en allt större del av den europeiska logistiska kedjan för spår-, flyg- och sjötrafik.

Ett logistiskt fungerande och livskraftigt östra Finland är en viktig del av hela Finlands säkerhet och försörjningsberedskap.

Fördelarna med Östbanan begränsas inte enbart till öst. Hela Finland drar nytta av Östbanan.”

Miljö

Östbanan bygger ett europeiskt trafiknät på en hållbar grund som främjar klimatmålen.

Under det omsorgsfulla planeringsarbetet undersöks hur markanvändningen på Östbanan påverkar den biologiska mångfalden. Dessutom utreds vattenskyddsobjekt, värdefulla naturobjekt och kulturmiljöer i banans influensområde.

I planeringen iakttar Östbanan principerna för cirkulär ekonomi och söker helt nya teknologi- och materiallösningar tillsammans med samarbetspartnerna.

Östbanan Ab

Östbanan Ab grundades år 2022. Vår uppgift är att planera en spårförbindelse från Flygbanan via Borgå till Kouvola som möjliggör snabb tågtrafik.

I planeringsarbetet producerar vi information för att identifiera banans konsekvenser och möjliggöra byggskedet. Vi samarbetar öppet och konstruktivt med våra intressentgrupper och partner.

Vi är ett finländskt och helt offentligt ägt bolag. Våra ägare är finska staten (51 %) och representeras av kommunikationsministeriet samt 24 städer och kommuner från sju olika landskap.

> Läs mer

Se vanliga
frågor