Utveckling av järnvägsförbindelsen Helsingfors–S:t Petersburg: förundersökning och konsekvensbedömning för Finlands del

Utgångspunkten för förundersökningen har varit att granska de två alternativa bansträckningarna för Heli-banan Helsingfors–Borgå–Kotka–Luumäki och Helsingfors–Borgå–Kouvola. Konsekvensbedömningen gäller åtgärder som vidtas på finskt territorium.

Helsinki-Pietari-rautatieyhteyden kehittäminen: esiselvitys ja vaikutusten arviointi Suomen osalta 2008 RHK