Utvärdering av alternativen för utveckling av tågförbindelserna i Östra Finland

I rapporten har man samlat och producerat information om utvecklingsalternativen för banförbindelserna i östlig riktning. Syftet med rapporten är att främja kommunikationsministeriets diskussioner om utvecklingsalternativ med regionala aktörer samt att främja beslutsfattandet om riktlinjerna som ska utvecklas i den riksomfattande trafiksystemplanen. Läs hela bakgrundsrapporten och slutrapporten nedan.

Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtoehtojen arviointi: Taustaraportti 2020 Väylävirasto

Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtoehtojen arviointi: Tiivistelmä 2020 Väylävirasto