Snabb banförbindelse från Helsingfors österut: utredning för förslag till landskapsplan

I arbetet har man i utkastskedet till landskapsplan granskat två huvudalternativ för den snabba fjärrtrafikbanan från Helsingfors till Borgå.

Nopea ratayhteys Helsingistä itään: selvitys maakuntakaavaehdotusta varten 1/2012 Liikennevirasto