Östbanans trafikutredning

Syftet med denna undersökning var att som stöd för planeringen producera information om Östbanans passagerarantal och trafikmässiga konsekvenser. I undersökningen bedömdes projektets samhällsekonomiska konsekvenser för de viktigaste typerna av konsekvenser.