Helsingfors–Böle kapacitetsutredning

Studien granskar tågtrafiken mellan Helsingfors och Böle i en situation där flera stora banprojekt har genomförts för att säkerställa att trafiken fungerar även i framtiden.