Borgå närtågsutredning

Målet med studien var att producera information om utvecklingsalternativen och förutsättningarna för närtågstrafiken i riktning mot Borgå, samt att i fråga om trafiksystemet, markanvändningen och de ekonomiska aspekterna främja en ändamålsenlig långsiktig lösning för kollektivtrafiken. Klicka på Läs mer nedan för att bekanta dig med studiens slutrapport eller här för att läsa en sammanfattning av studiens resultat.