Inbjudan: Evenemang om Östbanan 13.6.2024

Hur påverkas trafiken i östra Finland och regionens utveckling av Östbanan? När preciseras banalternativen? Hur bedöms konsekvenserna av banan? Välkommen till evenemanget om Östbanan, där planerna för en ny dubbelspårig bana för höghastighetståg (300 km/h) från Kervo via Borgå till Kouvola visas.

  • Du får information om planeringen och tidtabellen för Östbanan
  • Du får en bättre uppfattning om den planerade banans sträckningsalternativ och miljökonsekvensbedömningen
  • Du kan bekanta dig närmare med planerna vid kartorna och träffa planeringsexperter
  • Du deltar i diskussionen och delar med dig av dina åsikter för att utveckla planerna

Information om evenemanget

Tidpunkt: 13.6.2024, kl. 18.00–20.00
Plats: Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå
Stream: du kan även följa evenemanget på Östbanans Youtube-kanal

Evenemanget är tvåspråkigt.

Planeringsskedet för Östbanan

  • I lokaliseringsutredningen har man undersökt flera sträckningsalternativ, utifrån vilka man nu gör en miljökonsekvensbedömning (MKB).
  • Samtidigt utarbetas en preliminär utredningsplan, naturkartläggningar görs och möjligheterna till person- och godstrafik på Östbanan utreds.
  • Under hösten 2024 inleds officiella höranden i planeringsområdets kommuner (Borgå, Lappträsk, Mörskom, Kouvola, Vanda, Kervo, Tusby, Sibbo, Lovisa). 

Varmt välkommen!

Östbanan Ab:s uppgift är att planera en snabb spårförbindelse från Flygbanan via Borgå till Kouvola samt möjliggöra mer direkta och snabbare förbindelser till östra Finland. Östbanan betjänar cirka två miljoner invånare i sju landskap. Östbanan Ab ägs av finska staten (51%), representerad av Transport- och kommunikationsministeriet, och 24 kommuner eller städer. Europeiska kommissionen har föreslagit att Östbanan skall ingå i det transeuropeiska stomnätet TEN-T. Mer information om Östbanan och planerna finns på adressen www.itarata.fi/sv