Finland som en del av den europeiska spårtrafiken

Välkommen till EU-valpanelen som Östbanan Ab ordnar torsdagen den 23 maj. På konstfabriken i Borgå kl. 18.15–20.00!

Snabba och pålitliga transportförbindelser erbjuder fler alternativ för boende, företagande och investeringar. I det nya världsläget behöver Finland också starka kontakter till Europa. Östbanan är ett gemensamt projekt för kommunerna och staten och en del av det europeiska spårtrafiknätet som är under utveckling.

Vad strävar EU efter med en enhetlig utveckling av spårtrafiken? Hur kan EU ekonomiskt stödja spårtrafik som främjar Finlands framgång och klimatmål?

Under EU-valpanelen om Östbanan får vi höra vad politikerna anser om de stora investeringarna som tar östra Finland till nya höjder. Utan att glömma vilken inverkan tågförbindelsen har för Borgås dragningskraft och utveckling.

Kom med och lyssna och diskutera med oss om hur vi tillsammans kan utveckla framtidens mobilitet och stärka Östra Finlands livskraft!

Du kan också följa evenemanget via en livestream från Östbanans YouTube-kanal: https://www.youtube.com/@ItarataOy/streams

Redaktör Jan Andersson leder paneldiskussionen.

I början av evenemanget får vi höra inledningsanföranden:

Petteri Portaankorva, verkställande direktör, Östbanan Ab
Satu Sikanen, landskapsdirektör, Södra Karelens förbund

Som panelister deltar Europaparlamentskandidaterna:

Ville Kaunisto, Samlingspartiet, Kouvola
Merja Kyllönen, Vänsterförbundet, Suomussalmi
Suna Kymäläinen, SDP, Villmanstrand
Tuuli Kousa, De Gröna, Helsinki
Pirkko Ruohonen-Lerner, PS, Helsingfors
Frida Sigfrids, SFP, Borgå
Ann-Niina Turunen, KD, Villmanstrand
Timo Kaunisto, Centern, Tavastehus

Det bjuds på kaffe under evenemanget.

Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå