Utredningen om vibrationer och stombuller färdigställs