Utredningen om höghastighetstågmateriel färdigställs