Utredningen om försörjningsberedskapen färdigställs