Miljökonsekvensbedömningen inleds Utredningar i MKB-skedet