Kartläggningen av ekologiska kompensationsområden inleds