Kartläggningen av ekologiska kompensationsområden färdigställs