Itäradan liikenneselvitys

Tämän selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Itäradan matkustajamääristä ja liikenteellisistä vaikutuksista suunnittelun tueksi. Selvityksessä arvioitiin hankkeen yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia tärkeimpien vaikutuslajien osalta.

Selvitys vahvisti, että Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä 12–15 minuuttia junavuorosta riippuen.

Itärata mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen. Matka-aika Helsinkiin on 33 minuuttia, eli 22 minuuttia vähemmän kuin nykyisillä busseilla.

Ratayhteyden jatkosuunnittelussa tulee optimoida hyötyjä kasvattavia tekijöitä, minimoida haittoja ja etsiä kustannustehokkaita suunnitelmaratkaisuja. Hyötyjä voidaan kasvattaa erityisesti matka-aikaa lyhentämällä. Kustannuksiin ja haittoihin voidaan vaikuttaa kustannustehokkailla ratkaisuilla sekä Lahden lähijunaliikenteen vuorotarjontaa optimoimalla.

Tutustu koko selvitykseen lataamalla se alla olevasta linkistä.