Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtoehtojen arviointi

Raporttiin on koottu ja tuotettu tietoa idän suunnan ratayhteyksien kehittämisvaihtoehdoista. Raportin tarkoituksena on edistää liikenne- ja viestintäministeriön keskusteluja kehittämisvaihtoehdoista alueellisten toimijoiden kanssa sekä edistää kehitettävää linjausta koskevaa päätöksentekoa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Klikkaa alla olevaa Lue lisää -painiketta tutustuaksesi koko taustaraporttiin loppurapottiin tai tästä lukeaksesi tiivistelmän raportin löydoksistä.

Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtoehtojen arviointi: Taustaraportti 2020 Väylävirasto

Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtoehtojen arviointi: Tiivistelmä 2020 Väylävirasto