Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkasteluja

Työssä on tarkasteltu idän suunnan ratalinjauksia Helsinki–Porvoo Kouvola, Helsinki–Porvoo–Kotka–Luumäki sekä Lahti–Heinola–Mikkeli. Työssä on tehty matka-aika-arviot, kustannusarviot ja matkustajamääräennusteet sekä muodostettu karkeat hyöty-kustannuslaskelmat. Lisäksi on tehty suppea arvio Helsinki–Porvoo–Kouvola-ratalinjauksen laajemmista taloudellisista vaikutuksista.

Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkasteluja: Helsinki-Porvoo-Kouvola; Helsinki-Porvoo-Kotka-Luumäki; Lahti-Heinola-Mikkeli 2019 Väylävirasto