Helsinki–Pasila kapasiteettiselvitys

Selvitys tarkastelee Helsingin ja Pasilan välistä junaliikennettä tilanteessa ,jossa useita suuria ratahankkeita on toteutettu, jotta voidaan varmistua liikenteen toimivuudesta myös tulevaisuudessa.

Helsinki–Pasila kapasiteettiselvitys 73/2022 Väylävirasto