Raideliikenne on Suomen turvallisuuden kannalta strateginen investointi

Raideliikenne on strateginen investointi. Kuvassa junaraide ja juna.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut Suomen geopoliittista asemaa merkittävästi ja pysyvästi. Venäjän rajan sulkeutuminen on pysäyttänyt kaupankäynnin ja matkailun, yritysten kasvuoptimismi on vähentynyt ja yhteinen huoli Euroopan ja Suomen turvallisuudesta on lisääntynyt. Muuttunut geopoliittinen tilanne nostaakin turvallisuuden, vakaat yhteiskuntaolot ja Suomea kauaskantoisesti uudistavat investoinnit keskeisiksi perustekijöiksi tulevina vuosina.  

Suomen – ja erityisesti takaiskuja kokeneen itäisen Suomen – on nyt uudessa tilanteessa toteutettava yhteistä visiota ja rakennettava tulevaisuutta koko maan potentiaalia hyödyntäen. Meillä on maailmanluokan osaamista, jonka turvin voimme kehittää kestävää teollisuutta ja logistiikkaa, luoda innovatiivista kasvuyrittäjyyttä digitalisaation varaan sekä kehittää palveluita, jotka synnyttävät esimerkiksi matkailun kautta menestyviä liiketoimintamahdollisuuksia globaaleille markkinoille.

Suomen tulee yhdistyä entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raide-, lento- ja meriliikenteen logistista ketjua. Tämä vahvistaa EU:n huoltovarmuutta sekä NATOn toimintaedellytyksiä pohjoisessa.

Alueiden elinvoimaisuus ja kehittyminen on kiinni myös yhteyksistä. Saavutettavuuden parantuminen on elinehto niin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointienkin kannalta. Käynnissä olevat suuret ratahankkeet, Itärata, Suomirata ja Turun tunnin juna hyödyttävät liikenneinvestointeina koko Suomea ja ovat rakentamassa myös eurooppalaista liikenneverkkoa kestävälle, ilmastotavoitteita edistävälle pohjalle.

Suomen tulee yhdistyä entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raide-, lento- ja meriliikenteen logistista ketjua. Tämä vahvistaa EU:n huoltovarmuutta sekä NATOn toimintaedellytyksiä pohjoisessa. Raideinvestoinnit edistävät ihmisten ja tavaroiden liikkumista Euroopan sisällä niin elinkeinoelämän kuin turvallisten elinolosuhteidenkin näkökulmasta. Mittavien, koko maata palvelevien raideinvestointien hyödyt mitataan pitkän aikavälin tuloksina, luottamuksen palautumisena ja elinvoiman jakautumisena alueellisesti tasa-arvoisena. Elinvoimainen ja logistisesti toimiva Suomi on koko Euroopalle turvallisuuskysymys – olemme pitkän EU:n ja Venäjän rajan vartijoina merkittävässä roolissa ja siksi myös raideliikenteen strateginen merkitys koko Euroopalle on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Tulevaisuuden investointien ja suurten kokonaisuuksien hahmottamisessa tarvitaan malttia ja tolkkua. Julkisessa rataverkkokeskustelussa keskitytään usein tuijottamaan pitkän aikavälin kustannusten ohella minuutteja, ja perustelemaan hankkeiden merkitystä vain matka-aikojen lyhentymisellä.

Tulevaisuuden investointien ja suurten kokonaisuuksien hahmottamisessa tarvitaan malttia ja tolkkua. Julkisessa rataverkkokeskustelussa keskitytään usein tuijottamaan pitkän aikavälin kustannusten ohella minuutteja, ja perustelemaan hankkeiden merkitystä vain matka-aikojen lyhentymisellä. Suunnittelu on kuitenkin laaja-alaista, vuosien mittaista huolellista työtä, jolloin raidehankkeen vaikutuksista ja vaihtoehdoista muodostuu jatkuvasti tarkentuva kuva.

Esimerkiksi Itäradan suunnitteluvaihe kestää arviolta 9 vuotta ja ensimmäisten viiden vuoden aikana sen arvioidut kustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa. Suunnittelun yksi tavoite on varmistaa Itäradan pääsy osaksi Euroopan komission ehdottamaa laajennettua liikenteen TEN-T-ydinverkkoa. Se mahdollistaisi merkittävän EU:n CEF-rahoituksen (Connecting Europe Facility) hakemisen ja toisaalta laajennettuun ydinverkkoon kuuluvat väylät sitoudutaan toteuttamaan vuoteen 2040 mennessä.  

Suomen vanhimmat rautatiet ovat aloittaneet toimintansa 160 vuotta sitten ja samat linjat ovat yhä käytössä. Nyt siis suunnitellaan, missä Suomessa tavarat ja ihmiset voivat liikkua sujuvasti ainakin seuraavat sata vuotta. Tällainen suunnittelu ja arviointi vaatii huolellisuutta ja ansaitsee siksi aikansa.

Suomen tulevaisuuden raideliikenteen kehittäminen on hyvässä vauhdissa eikä sitä pidä pysäyttää. Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jonka tulee tarjota kaikille meille suomalaisille yhdenvertaiset ja turvalliset mahdollisuudet hyvään arkeen myös tulevaisuudessa. Johdonmukaisella suunnittelulla varmistamme, että meillä on riittävä tietopohja arvioida raidehankkeiden tarkoituksenmukaisuus ja toteuttamiskelpoisuus.  

Arto Räty

Itärata Oy:n hallituksen puheenjohtaja