Pääsuuntaselvityksen ohjausryhmä nimetty

Kuvituskuva: graafinen elementti, jossa vaaleansinisellä taustalla lukee moneen kertaan violeteilla tolppakirjaimilla kirjoitettu sana Itärata

Toukokuussa käynnistynyt Itäradan pääsuuntaselvitys tuottaa alustavat linjausvaihtoehdot Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan ja selvittää vaihtoehtojen teknistä toteutettavuutta. Suunnittelun tueksi kutsuttiin ohjausryhmä. 

Pääsuuntaselvityksen toteuttaa Ramboll, joka selvittää kesä-elokuun aikana Itärataa koskevat aiemmat materiaalit ja hankkii tarvittavat lähtötiedot, kuten maakuntakaava- ja yleiskaavatiedot, maankäytön, luonnonympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön paikkatietoaineistot. Lisäksi suunnittelualueen kunnista hankitaan luontoselvitykset sekä mahdolliset muut kuntien hallussa olevat luonnon- ja kulttuuriympäristön kannalta oleelliset lähtötiedot. 

Linjaussuunnittelun lähtötietona käytetään aiempien selvitysten ratageometrioita soveltuvin osin. Raiteen pystygeometriasuunnittelussa ja pohjanvahvistus- sekä perustamissuunnittelussa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen avoimen datan maanpintamalleja ja GTK:n maaperäkarttoja. 

Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä radan vaikutusalueen kuntien ja viranomaisten kanssa. Työn sujuvuuden ja vuorovaikutuksen varmistamiseksi pääsuuntaselvitykseen on nimetty ohjausryhmä, johon kuuluvat Väyläviraston, Uudenmaan liiton, Kymenlaakson liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Porvoon kaupungin, Keravan kaupungin, Loviisan kaupungin, Kouvolan kaupungin, Sipoon kunnan, Lapinjärven kunnan, Ramboll Finlandin ja Itäradan edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Itäradan toimitusjohtaja Petteri Portaankorva.

Lue lisää: Itäradan pääsuuntaselvitys käynnistyy