Pääsuuntaselvityksen ohjausryhmä nimetty

Toukokuussa käynnistynyt Itäradan pääsuuntaselvitys tuottaa alustavat linjausvaihtoehdot Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan ja selvittää vaihtoehtojen teknistä toteutettavuutta. Suunnittelun tueksi kutsuttiin ohjausryhmä. 

Pääsuuntaselvityksen toteuttaa Ramboll, joka selvittää kesä-elokuun aikana Itärataa koskevat aiemmat materiaalit ja hankkii tarvittavat lähtötiedot, kuten maakuntakaava- ja yleiskaavatiedot, maankäytön, luonnonympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön paikkatietoaineistot. Lisäksi suunnittelualueen kunnista hankitaan luontoselvitykset sekä mahdolliset muut kuntien hallussa olevat luonnon- ja kulttuuriympäristön kannalta oleelliset lähtötiedot. 

Linjaussuunnittelun lähtötietona käytetään aiempien selvitysten ratageometrioita soveltuvin osin. Raiteen pystygeometriasuunnittelussa ja pohjanvahvistus- sekä perustamissuunnittelussa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen avoimen datan maanpintamalleja ja GTK:n maaperäkarttoja. 

Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä radan vaikutusalueen kuntien ja viranomaisten kanssa. Työn sujuvuuden ja vuorovaikutuksen varmistamiseksi pääsuuntaselvitykseen on nimetty ohjausryhmä, johon kuuluvat Väyläviraston, Uudenmaan liiton, Kymenlaakson liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Porvoon kaupungin, Keravan kaupungin, Loviisan kaupungin, Kouvolan kaupungin, Sipoon kunnan, Lapinjärven kunnan, Ramboll Finlandin ja Itäradan edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Itäradan toimitusjohtaja Petteri Portaankorva.

Lue lisää: Itäradan pääsuuntaselvitys käynnistyy