Museovirasto selvittää Itäradan alueen arkeologiset kohteet 

Kuvituskuva: graafinen elementti, jossa vaaleansinisellä taustalla lukee moneen kertaan violeteilla tolppakirjaimilla kirjoitettu sana Itärata

Arkeologisen inventoinnin tavoitteena on selvittää Itäradan eri linjausvaihtoehtojen alueella sijaitsevat arkeologiset kohteet. Työt käynnistyvät esiselvityksellä kesällä 2024.

Tutkimusalue on laaja, inventointi kattaa Keravalta Kouvolaan suunnitellut linjausvaihtoehdot 200 metrin leveydeltä suunnitellun radan molemmin puolin eli inventoitava käytävä on leveydeltään 400 metriä. Näin varmistetaan, että kohteet huomioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), ja samalla arvioidaan niiden vaikutus radan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Kesällä 2024 toteutetaan arkeologinen esiselvitys. Esiselvityksessä tarkastellaan sekä esihistoriallisia että historiallisia kohteita. Lähteinä käytetään muun muassa arkistotietoja, historiallisen ajan karttamateriaaleja, kulttuuriympäristöjen rekistereitä ja aiempia tutkimustietoaja, kuten paikallishistorialähteitä. Lisäksi maanmittauslaitoksen ilmalaserkeilausaineistosta tuotetaan visualisointeja mahdollisista esihistoriallisista kohteista. 

Syksyllä 2024 (syys-lokakuu) alkavassa maastotutkimusvaiheessa tarkennetaan tietoja esitöissä tehtyjen havaintojen perusteella. Maastoinventoinneissa etsitään uusia arkeologisia kohteita ja tarkastetaan myös linjausvaihtoehtojen alueella tai niiden välittömässä läheisyydessä olevat ennestään tunnetut arkeologiset kohteet, joita on noin 80 kpl.

Pintahavainnoimalla etsitään maan päälle näkyviä rakenteita, esim. kiviröykkiöt, rakennuksen pohjat, erilaiset kuopparakenteet, hiilimiilut jne. Osa arkeologisista kohteista, kuten esihistorialliset asuinpaikat eivät yleensä näy maan pinnalle. Mikäli tällaisia potentiaalisia alueita löytyy alueelta, maanomistajilta pyydetään lupa koekuoppien tekemiseen tarkempaa tutkimusta varten. Kohteiden sijainti mitataan gps-laitteella ja ne dokumentoidaan valokuvin ja muistiinpanoin. Kohteiden ja inventointialueen valokuvausta tehdään myös kuvauskopterilla.

Kerromme lisää tutkimusten etenemisestä ennen maastotyövaiheen alkamista alkusyksystä. 

Museovirasto tekee tutkimusta osana Itäradan ympäristövaikutusten arviointia, jonka kokonaisuudesta vastaa kumppaninamme Ramboll Finland Oy. Lopullinen raportti valmistuu talvella 2025.