Kansainvälistä osaamista Itäradan suunnitteluun

Suurnopeusjunatutkija Florencia Bigatti. Nuori ruskeahiuksinen nainen vaaleassa villapaidassa katsoo kameraan hymyillen

Itärata Oy on käynnistänyt suurnopeusjunakalustoon liittyvän selvitystyön, joka toteutetaan diplomityönä kansainvälisin voimin. Työn tekee Uruguaysta kotoisin oleva Florencia Bigatti Pittamiglio, joka on kiinnostunut niin nopeista junista, kuljetusalasta kuin Suomesta.    

Itäradalle tehtävän diplomityön tarkoituksena on selvittää suurnopeusjunakalustoa ja sen vaikutusta infrastruktuuriin sisältäen tekniset vaihtoehdot sekä niiden taloudelliset vaikutukset. Suurnopeusjuniksi lasketaan junat, jotka kulkevat yli 250 kilometriä tunnissa. Itäradan nopeustavoitteena on 300 km/h.  

”Suurnopeusjuna tuo monenlaisia vaatimuksia rataan, rakenteisiin, kalustoon ja kapasiteettiin liittyen.  Selvityksessä huomioidaan myös muun muassa vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin, ympäristöön ja maisemaan vaikuttavat tekijät”, Itärata Oy:n suunnittelujohtaja Minna Weurlander kertoo.

”Olemme toivoneet alan yrityksiltä avauksia meidän suuntaamme, joten iloksemme WSP Finland lähestyi meitä ajatuksella tarkastella suurnopeusjunakalustoa. Erityisen ilahduttavaa on, että selvitys toteutetaan kansainvälisenä opinnäytetyönä. Löysimme parhaan vaihtoehdon.”

Florencia tuli Suomeen oppiakseen parhailta

Kiinnostus nopeita junia ja kuljetusalaa kohtaan toi Florencia Bigattin (29 v) Uruguaysta Suomeen. Hän viimeistelee opintojaan Aalto-yliopistossa ja tekee diplomityötään WSP Finland Oy:n ohjauksessa Itäradan suurnopeusjunakalustoselvityksenä. 

Florencia varttui kotimaansa pääkaupungissa Montevideossa, jossa hän suoritti rakennustekniikan kandidaatin tutkinnon. Maisteriopinnoikseen hän valitsi kaksoistutkinnon, jonka ensimmäisen osan hän suoritti Barcelonassa. Suomeen Florencia tuli oppimaan lisää infrastruktuurista ja nopeasta junatekniikasta, joista Suomi on tunnettu alan asiantuntijoiden keskuudessa. 

Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu yhteiskunnassa hyvien palveluiden ansiosta. Toimiva julkinen liikenne on osa tätä kokonaisuutta.”

”Tiesin, että minun on lähdettävä opiskelemaan alaa Eurooppaan, jossa osaamistaso on korkea. Vastaavia opintoja ei ole oikeastaan mahdollista edes suorittaa Uruguayssa, jossa ei myöskään ole laajaa raideverostoa,”, Florencia kertoo. 

“Suomi kiinnostaa, sillä täällä sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus toteutuvat hyvin. Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu yhteiskunnassa hyvien palveluiden ansiosta. Toimiva julkinen liikenne on osa tätä kokonaisuutta. Halusin tulla oppimaan parhailta. Diplomityössä pääsen yhdistämään mielenkiinnonkohteeni teoriaosaamiseen ja käytäntöön.”   

Diplomityö on ensimmäinen laatuaan

Itäradan suurnopeusjunakalustoselvitystä ohjaava WSP Finland Oy suunnittelee ja muotoilee elinympäristöjä ja kaupunkikuvaa, yhdistäen liikkumisen ratkaisut kestävään infra- ja ympäristösuunnitteluun. Kaiken tekemisen tavoitteena on paremman yhteiskunnan rakentaminen.

Ellemme kehitä liikkumista, Suomikaan ei kehity.”

Tammikuun puolivälissä käynnistynyttä diplomityötä WSP:llä valvoo Rail Advisory -tiimin päällikkö Esa Mäkelä, jolla on pitkä rautatietausta ja kokemusta sekä junakalustosta, teknologiasta että infrastruktuurista. Kesällä 2024 valmistuva diplomityö on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

”On erittäin kiinnostavaa saada olla mukana hankkeessa. Pystymme hyödyntämään kansainvälistä osaamistamme, mutta opimme samalla paljon uutta suurnopeusjuniin liittyvistä paikallisista haasteista sekä suomalaisiin olosuhteisiin ja pitkiin välimatkoihin sopivimmista ratkaisuista”, Mäkelä sanoo.

”Diplomityön tekeminen alkoi hetkellä, jolloin talvi näytti niin sanotusti parhaat puolensa. Florencia onkin päässyt jo näkemään käytännössä, miten liikenteen tulee toimia myös talvisissa olosuhteissa ja miten lumen, pakkasen sekä jään vaikutukset on otettava rautateillä huomioon.” 

”Suurnopeusjunalla on iso merkitys pitkällä aikavälillä. Meidän pitää pystyä varmistamaan luotettava ja nykyistä nopeampi liikkuminen sekä eri kaupunkien välinen saavutettavuus. Ellemme kehitä liikkumista, Suomikaan ei kehity”, Esa Mäkelä sanoo.