Siirry pääsisältöön

Itärata Oy:n varsinainen yhtiökokous 13. kesäkuuta 2023

| Uutiset

Itärata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.6.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022, käsitteli toimintakertomuksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja puheenjohtajista. 

Yhtiökokous valitsi Itäradan hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Räty ja varapuheenjohtajana Arto Pohjonen. Lisäksi hallitukseen valittiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Piia Karjalainen, Anu Ojala, Katriina Vainio, Jukka-Pekka Ujula, Marita Toikka, Silja Hyvärinen, Kimmo Jarva ja Jarmo Pirhonen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tarja Merikallio pois jäävän Annina Peisan tilalle. 

Toimitusjohtajan katsaus

Itäradan toimitusjohtaja Petteri Portaankorva kertoi ajankohtaiskatsauksessaan yhtiön ensimmäisestä toimintavuodesta ja suunnittelun tuloksista sekä etenemisestä seuraavan yhdeksän vuoden aikana. Juuri käynnistyneen pääsuuntaselvityksen tuloksena saadaan vuoden 2023 loppuun mennessä Itäradan alustavia linjausvaihtoehtoja ja niiden kustannusarviot sekä lähtötietoja tulevaa ympäristövaikutusten arviointia varten. 

Toimitusjohtaja nosti esiin Suomen raidehankkeille tärkeän eurooppalaisen liikenteen laajennetun ydinverkon TEN-T -asetuksen päätösaikataulun sekä Verkkojen Eurooppa -rahoitushaun (CEF) aikataulun. Niiden yhteensovittaminen on välttämätöntä, että laajennettuun liikenteen ydinverkkoon esitettyjen hankkeiden, joihin Itäratakin kuuluu, rahoitusmahdollisuudet olisi turvattu myös seuraavassa rahoitushaussa. 

Toimitusjohtaja painotti Itäradan laaja-alaista yhteistyötä yhtiön omistajien, radan vaikutusalueella olevien kuntien, maakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluohjelman mukaiset selvitykset tuottavat kattavan tietopohjan, jonka perusteella rakentamisinvestointipäätös voidaan tehdä. 

Itäradan suunnittelu vie noin yhdeksän vuotta. Itärata valmistuisi 2030-luvun loppupuolella.

Kuva: Itärata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Arto Räty (keskellä takana) jatkaa puheenjohtajana. Hallituksen jäsenet Kimmo Jarva (oik. Rädyn vieressä), Anu Ojala, Jarmo Pirhonen, Silja Hyvärinen, Arto Pohjonen (varapuheenjohtaja), Tarja Merikallio, Jukka-Pekka Ujula, Katriina Vainio, Piia Karjalainen. Kuvasta puuttuu Marita Toikka.

Jaa

Lue myös

Uutiset

Östbanans fastighetsekonomiska rapport publicerad

Lue lisää
Uutiset

Itäradan kiinteistötaloudellinen selvitys julkaistu

Lue lisää
Uutiset

Itäradalla on moninaiset vaikutukset maakuntiin, toteavat radan varren maakuntajohtajat

Lue lisää