Itärata eurooppalaiselle raideleveydelle?

Käynnissä olevassa raideleveysselvityksessä tutkitaan Itäradan toteuttamista eurooppalaisella raideleveydellä. Selvitystyön tekemisestä vastaa Proxion Plan Oy.

Suomen junaliikenteen raideleveys on historiallisista syistä lähes sama kuin Venäjällä. Kun Euroopassa yleinen raideleveys on 1435 millimetriä, Suomessa kiskojen yleisin väli on 1524 millimetriä. 

Nyt työn alla olevan raideleveysselvityksen tarkoituksena on saada yleiskuva Itäradan mahdollisuuksista ja vaikutuksista EU-raideleveydellä – käytännössä tekniikan ja liikennejärjestelmän tasolla.

Selvitettäviin asioihin kuuluvat eurooppalaisen raideleveyden vaikutukset muun muassa infraan, kustannuksiin, liikenneverkkoon ja ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. Selvitettävänä ovat myös vaikutukset kalustoon, sillä eurooppalainen kalusto ei nykyisellään sovi Suomen raideleveyteen. Itäradan raideleveyden selvityksessä oleellista on tiivis yhteistyö Lentorata Oy:n kanssa, sillä Itärata liittyy suunnitteilla olevaan Lentorataan. 

Raideleveysselvitys syventää liikenne- ja viestintäministeriön raideleveysselvitystä ”Eurooppalaisen raideleveyden käyttöönoton mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa”. Huhtikuussa 2023 julkaistun ministeriön loppuraportin yhtenä jatkotoimenpiteenä esitettiin, että Länsirata Oy (aikaisemmin Turun tunnin juna), Lentorata (aikaisemmin Suomi-rata) ja Itärata Oy selvittäisivät raideleveyttä vielä erikseen. 

Hankeyhtiöissä suunniteltavia uusia raideyhteyksiä on esitetty liitettäväksi Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T). Asetus tulee voimaan todennäköisesti kesällä 2024. 

Kriittisen infran, kuten rautatie-, metro- ja kaupunkiraitiotieinfran suunnittelu- ja asiantuntijapalveluihin erikoistuneen Proxion Plan Oy:n toteuttaman raideleveysselvityksen alustavat tulokset valmistuvat toukokuussa ja loppuraportti viimeistään elokuussa 2024. 

Lisätietoa
Eurooppalaisen raideleveyden käyttöönoton mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa
Euroopan laajuinen liikenteen ydinverkko (TEN-T)