Itäradan tavaraliikenneselvitys käynnistyy

Tavarajuna kiitää läpi kesäillan: vihreää radanvarsikasvillisuutta, harmaa metallinen verkkoaita, vihreävalkoinen veturi, tummia tavaravaunuja ja kesäisen valoisa iltataivas

Itärata Oy selvittää tavaraliikenteen tulevaisuuden tarpeita ja Itäradan roolia tavaraliikenteessä. Selvityksen toteuttajaksi on valittu Destia Oy:n ja AFRY Finland Oy:n yhteenliittymä.

Vaikka Itärata suunnitellaan lähtökohtaisesti nopeaan henkilöjunaliikenteeseen ja Porvoon lähijunaliikenteeseen, suunnittelu edellyttää myös tavaraliikenneselvityksen toteuttamista. Itärata Oy avasi lokakuussa tarjouskilpailun selvityksen toteuttamiseksi.

”Olemme erittäin tyytyväisiä paljon kiinnostusta herättäneeseen hankintaprosessiin. Kävimme tarjouskilpailuun osallistuneiden konsulttien kanssa hyviä keskusteluja. Valittu kumppani, Destia Oy:n ja AFRY Finland Oy:n yhteenliittymä, vastasi parhaiten niihin kysymyksiin, joihin haimme vastauksia”, Itärata Oy:n suunnittelujohtaja Minna Weurlander sanoo.

Toimintaympäristön muutokset huomioidaan selvityksessä

Tavaraliikenneselvityksessä kartoitetaan erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, jotka huomioivat tavarakuljetusten määrän ja laadun, suuntautumisen, satamakuljetukset sekä muutokset tavaraliikennemääriin.

”Selvitys tuottaa tietoa päätöksenteolle henkilöliikenneradan ja sekaliikenneradan välillä. Henkilö- ja sekaliikennerataa ajatellen on myös selvitettävä, missä suunnitteluvaiheessa päätös eri vaihtoehtojen välillä on viimeistään tehtävä ja mitä vaikutuksia vaihtoehdoilla on”, Weurlander kertoo.

Selvityksellä haetaan vastauksia kysymyksiin: millaista tavaraliikennettä Itäradalla voisi liikkua, millaisia Itäradan suunnitteluun vaikuttavia kehityskulkuja on tunnistettavissa ja millaisia vaikutuksia eri skenaarioilla on Itäradan tavaraliikenteeseen?

Lisäksi selvitys vastaa kysymykseen, miten vihreä siirtymä, kiertotalous, investoinnit ja ulkopoliittiset tilanteet voivat vaikuttaa uusiin kuljetusvirtoihin. Samalla arvioidaan toimintaympäristön muutostekijät, kuten huoltovarmuus, NATOn mahdolliset kuljetukset ja turvallisuuspolitiikka.

Alkuvaiheessa tuotetaan ratatekninen selvitys niistä teknisistä reunaehdoista, jotka yleisesti vaikuttavat tavaraliikenteen yhteensovittamiseen nopealle henkilöliikenteelle. Reunaehtoja ovat muun muassa radan kallistukset, lastauspaikkojen tarve ja kantavuus. Selvitystyö käynnistyy marraskuussa 2023 ja valmistuu huhtikuussa 2024.