Itäradan osakaskokous: suunnittelu edistyy vauhdilla

Itärata Oy:n osakaskokous kokoontui 30. tammikuuta 2024 Kouvolassa. Kokouksessa keskusteltiin Lentorata-Porvoo-Kouvola ratalinjausvaihtoehdoista tuoreen pääsuuntaselvityksen valossa. Kokouksessa kuultiin myös toimintakatsaus, joka osoitti suunnittelun edistyneen jopa odotettua nopeammin.

Itäradan osakkaina ovat Suomen valtio (51 %) ja 24 kuntaa. Osakkaat painottivat kokouksessa, että Itärata-hanke yhdessä Savon ja Karjalan ratojen kunnostuksen kanssa tuo kaivattua elinvoimaa ja uudistumisen mahdollisuuksia koko Suomelle. Itäradan osakkaat ovat vahvasti sitoutuneet hankkeeseen ja näkevät sen konkreettisena tekona, jolla luodaan itäiseen Suomeen edellytyksiä koko maan taloutta hyödyttäville investoinneille.

Kuntien edustajat peräänkuuluttivat rohkeutta vaikeina aikoina ja korostivat päästöttömän liikennejärjestelmän merkitystä, joka yhdistää alueet ja tarjoaa valinnanvapautta niin kansalaisille kuin yrityksille. On myös tunnistettava itäisen Suomen erityisasema Euroopan unionin ja Naton reuna-alueella turvallisuuskysymyksenä.

Kokouksen alkuun kuultiin kansanedustaja, Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Paula Werningin sekä Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkisen puheenvuorot. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arto Räty ja toimitusjohtaja Petteri Portaankorva kertoivat yhtiön toiminnasta ja taloudesta, suunnittelujohtaja Minna Weurlander esitteli pääsuuntaselvityksen.

Yhtiön toiminta on ollut tuloksellista ja talous etenee suunnitelman mukaisesti. Hanke on laajimmillaan kuudennen ja kahdeksannen toimintavuoden välillä, jolloin myös kulut ovat suurimmillaan. Hankkeen suunnittelukustannukset ovat arviolta 79 miljoona euroa.

Osakkaille esiteltiin myös Itäradan juuri valmistunut strategia. Se painottaa toiminnan tuloksellisuutta, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja hankkeen hyväksyttävyyttä. Itärata on aktiivinen kumppani ja toimii vastuullisesti, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.