Itäradan eettiset ohjeet vastuulliselle kumppanuudelle  

Nuori tummahiuksinen nainen katsoo toiveikkaana yläviistoon. Hän on pukeutunut vaalean punertavaan talvitakkiin ja harmaaseen villapipoon

Itärata Oy:n hallitus hyväksyi yhtiön eettiset ohjeet. Eettiset ohjeet yhdessä vastuullisuuspolitiikan linjausten kanssa sitovat Itärataa ja kaikkia toimittajakumppaneitamme. Itärata painottaa vastuullista kilpailutusta, ympäristövaikutusten arviointia, rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassa. 

Radan suunnittelulla on merkittävä vaikutus radan rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja ihmisten elinympäristöihin.Siksi Itäradan suunnittelua suorittavien toimittajien on pyrittävä suunnittelussa löytämään mahdollisimman ympäristöystävällisiä ratkaisuja rakentamiseen ja käytettäviin materiaaleihin sekä huomioimaan maankäytön vaikutukset ihmisten arkeen ja luonnonmonimuotoisuuteen.  

Selvitämme vesien suojelun kohteet, arvokkaat luontokohteet ja kulttuuriympäristöt, huomioimme kiertotalouden periaatteet sekä haemme suunnittelussa myös uudenlaisia teknologia- ja materiaaliratkaisuja. 

Itärata Oy:n tehtävänä on tuottaa luotettavaa tietoa omistajillemme ja sidosryhmillemme. Kuuntelemme sidosryhmiemme tarpeita itäisen Suomen saavutettavuuden, elinvoiman, kestävän liikkumisen ja turvallisuuden vahvistamiseksi. 

Suunnittelu kestää kokonaisuutena noin yhdeksän vuotta ja päätös radan rakentamisesta tehdään 2020-luvun lopulla.  

Itärata Oy:n tehtävä 

  • Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopean junaliikenteen raideyhteys Lentorata-Porvoo-Kouvola välille. Samalla Itärata tuo nykyistä suoremmat ja nopeammat raideyhteydet Kouvolan, Joensuun ja Kuopioon kautta koko Itä-Suomeen.
  • Itärata Oy:n omistajat ovat Suomen valtio 51 % ja 24 kaupunkia ja kuntaa. 
  • Itärata mahdollistaa kestävää elinvoimaa sekä turvallisia ja sujuvia yhteyksiä Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
  • Yhtiön strategiset arvot ovat luottamus, kumppanuus ja kestävyys. 
  • Strategisten arvojen ja laajemmin koko strategian toteuttaminen edellyttävät eettisesti laadukasta toimintaa, jonka toteutumista nämä ohjeet ovat osaltaan varmistamassa. 

Itärata Oy:n eettiset ohjeet