Hankintailmoitus Itäradan ympäristövaikutusten arvioinnista

Karttakuva, johon on merkitty värikoodeilla Koskenkylän ja sitä ympäröivien alueiden arvokkaita luontokohteita

Itärata Oy on käynnistänyt hankintamenettelyn Itäradan ympäristövaikutusten arvioinnin ja alustavan yleissuunnitelman laatijan hankkimiseksi. 

Tutustu hankintailmoitukseen HILMAssa 

Proviko Oy toimii hankinnassa Itärata Oy:n hankintakonsulttina.

Itärata kulkee Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan. Se yhdistää Porvoon kaupungin pääkaupunkiseutuun ja tuo nykyistä suoremman sekä nopeamman yhteyden Joensuuhun ja Kuopion kautta Kajaaniin saakka. Itäradan toteutus edellyttää, että Lentorata toteutetaan. 

Lentoradalla kulkee vain henkilöliikennettä. Itärata yhdistyy Lentorataan Keravan kohdalla tunnelissa. Itärata suunnitellaan lähtökohtaisesti nopeaan henkilöjunaliikenteeseen ja Porvoon lähijunaliikenteeseen.