Hankintailmoitus Itäradan luontoselvitysten hankinnasta

Karttakuva, johon on merkitty värikoodeilla Koskenkylän ja sitä ympäröivien alueiden arvokkaita luontokohteita

Itärata Oy on käynnistänyt tarjouskilpailun Itäradan luontoselvitysten laatijan tai laatijoiden hankkimiseksi. 

Hankinta on jaettu kahteen osaan: 
OSA 1 – Itäradan luontoselvitykset: Osa 1, Lentorata-Porvoo
OSA 2 – Itäradan luontoselvitykset: Osa 2, Loviisa-Koria
Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta.

Tutustu hankintailmoitukseen HILMAssa

Proviko Oy toimii hankinnassa Itärata Oy:n hankintakonsulttina.

Itärata kulkee Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan. Se yhdistää Porvoon kaupungin pääkaupunkiseutuun ja tuo nykyistä suoremman sekä nopeamman yhteyden Joensuuhun ja Kuopion kautta Kajaaniin saakka. Itäradan toteutus edellyttää, että Lentorata toteutetaan. 

Lentoradalla kulkee vain henkilöliikennettä. Itärata yhdistyy Lentorataan Keravan kohdalla tunnelissa. Itärata suunnitellaan lähtökohtaisesti nopeaan henkilöjunaliikenteeseen ja Porvoon lähijunaliikenteeseen.