Ekologisten kompensaatioalueiden kartoitus käynnistyy