Ekologisten kompensaatioalueiden kartoitus valmistuu