1-vuotias yhtiö kasvattaa Itäradan tietopohjaa ja varautuu EU-rahoitushakuun

Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva, siistiin siniseen pukuun pukeutunut silmälasipäinen harmaahiuksinen mies beigessä studiohuoneessa nojaa puisen tuolin selkänojaan ja hymyilee hienovaraisesti kameralle

Itärata Oy:n ensimmäinen toimintavuosi sujui suunnitelmien mukaisesti. Tästä on hyvä jatkaa matkaa yhteistyössä eteenpäin, toimitusjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.

Kesällä 2022 alkoi Itärata Oy:n ensimmäinen toimintavuosi, johon sisältyi mm. yrityksen perustamiseen liittyvien tehtävien ja yhtiön toimintamallien luomisen lisäksi henkilöstön palkkaaminen organisaatioon sekä sopivien toimitilojen kartoitus ja käyttöönotto.  

Yhtiön teettämät ensimmäiset selvitykset ovat valmistuneet, ja useita on tekeillä tälläkin hetkellä. Samanaikaisesti olemme osallistuneet sidosryhmien johtamien selvitysten ohjaukseen sekä strategisiin liikennejärjestelmäkeskusteluihin.

Paljon on tehty ja asiat ovat edenneet odotusten mukaisesti. Itärata Oy:n ensimmäinen toimintavuosi on ollut merkittävä askel kohti Itäradan jatkosuunnittelua ja edelleen hankkeen toteutumista.

Tavoitteena paras mahdollinen ratkaisu

Itärata on 1-vuotiaana hankkeen esisuunnitteluvaiheessa, joten edessä on paljon tekemistä useissa suunnitteluvaiheissa. Uuden radan suunnittelun on arvioitu kestävän noin yhdeksän vuotta, ja sen on mahdollista valmistua junaliikenteelle 2030-luvun loppupuolella.

Seuraava tärkeä virstanpylväs on pääsuuntaselvitys, jossa muodostetaan alustavat linjausvaihtoehdot ja niiden karkeat kustannusarviot sekä tarkastellaan ympäristövaikutusten arvioinnin keskeisimpiä tekijöitä.

Pääsuuntaselvityksen ohjausryhmään kuuluu laaja joukko sidosryhmiä: Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, Väylävirasto, Keravan, Porvoon, Loviisan ja Kouvolan kaupungit sekä Sipoon ja Lapinjärven kunnat. Linjaus varmasti herättää paljon mielenkiintoa niin asukkaissa, maanomistajissa kuin junan tulevissa käyttäjissä.

Itäradan rakentaminen ja Savonradan sekä Karjalanradan kunnossapito asetetaan usein tarpeettomasti vastakkain. Ne kuitenkin tukevat toisiaan. Myös häiriötilanteissa tarvitaan vaihtoehtoisia reittejä itäiseen Suomeen liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Haemme yhdessä vaihtoehtoa, joka tuottaa eri osapuolten kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun.

Rahoitusmallia ratkotaan yhteistyössä

Toinen merkittävä lähitulevaisuuden asia on EU-rahoitusmahdollisuuden turvaaminen hankkeelle tulevassa rahoitushaussa. Euroopan liikenneverkon kehittämistä ohjaava TEN-T -asetus määrittää Verkkojen Eurooppa -rahoituksen (CEF) hyödyntämismahdollisuudet.

TEN-T -asetuksen voimaantulon ja CEF-rahoituksen hakuaikataulujen yhteensovittaminen on välttämätöntä, jotta laajennettuun liikenteen ydinverkkoon esitettyjen hankkeiden rahoitusmahdollisuudet olisivat koko Euroopassa turvattu myös seuraavassa rahoitushaussa. TEN-T -asetuksen voimaantulo uhkaa viivästyä, joten pyrimme vaikuttamaan hakuaikatauluun ja sen väljyyteen, jotta EU-rahoitusmahdollisuudet etenisivät myös meidän kannaltamme suotuisalla tavalla.

Meneillään on kiinteistötaloudellinen selvitys, jossa tarkastellaan yhtiölle määritettynä tehtävänä valtion ja kuntien kiinteistöomaisuuden käyttämistä investoinnin eli hankkeen rakennusvaiheen rahoittamisessa. Alustavat tarkastelut on tehty, ja työ jatkuu syksyllä mm. yhteisissä työpajoissa.

Yhteistyö on lähtenyt hyvin vauhtiin

Loppuvuosi 2023 on myös Itärata Oy:n strategiaprosessin aikaa. Toukokuussa alkanut työ jatkuu siten, että strategia olisi valmis ja hyväksytty joulukuussa.

Määrittelemme strategiassa yhtiön tarkoituksen ja tehtävien kautta tavoitteet sekä mittarit, joilla tavoitteita voidaan seurata. Tämä palvelee myös raportointia omistajien suuntaan.

Itärata Oy on sataprosenttisesti julkisesti omistettu hankeyhtiö ja tilaajaorganisaatio, jonka tavoitteena on suunnitella uusi raideyhteys. Olemme saaneet ensimmäisen toimintavuoden aikana yhtiön toiminnan, rataan liittyvän suunnittelun ja sitä tukevat selvitykset käyntiin niin kuin pitikin. Rakentava yhteistyömme eri sidosryhmien kanssa on lähtenyt hyvin vauhtiin, joten tällä linjalla on hyvä jatkaa eteenpäin.

Toivotan kaikille hyvää kesää!

Petteri Portaankorva
toimitusjohtaja, Itärata Oy